پایگاه خبری فانوس | خبری تحلیلی اجتماعی فرهنگی سیاسی | برترین کاریکاتور ها با موضوع روز جهانی صلح

کاریکاتوریست ها آثارشان به مناسبت روز جهانی صلح را به نمایش گذاشتند:

برترین کاریکاتور ها با موضوع روز جهانی صلح

سرویس چند رسانه ای - کاریکاتوریست ها به مناسبت روز جهانی صلح به موضوعات پیرامون جنگ و صلح پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک سریع

#

تبلیغات