پایگاه اطلاع رسانی فانوس | تمام دستگاه ها ملزم به گزارش دهی و ثبت اقدامات پژوهشی خود شوند

معاون وزیرعلوم:

تمام دستگاه ها ملزم به گزارش دهی و ثبت اقدامات پژوهشی خود شوند

سرویس فرهنگی و هنری - معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رفع مشکلات و برخی نابسامانی ها در حوزه پژوهش کشور را در گرو مدیریت واحد و متمرکز این حوزه و همکاری تمام دستگاه های حاکمیتی در ارائه گزارش و ثبت اقدامات پژوهشی در سامانه 'سمات' دانست.

به گزارش فانوس به نقل از ایرنا، دکتر وحید احمدی تاکید کرد: نبود گزارش دهی و همچنین ثبت نکردن اقدامات پژوهشی دستگاه ها در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) برخی مسائل از جمله موازی کاری و هدررفت بودجه را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: از همه مهمتر، این مسئله شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را در آنالیز و شناسایی مناسب طرح های پژوهشی کاربردی و غیرکاربردی در دست اجرا و تهیه یک مدل مطلوب برای اولویت بندی امور پژوهشی کشور، با مشکل مواجه خواهد کرد.
احمدی با اشاره به این که در حال حاضر تمامی دستگاه های اجرایی موظف به ارائه برنامه های پژوهشی و ثبت آن در سامانه سمات می باشند، گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی دستگاه ها جدا از بی توجهی به رعایت اولویت های امور پژوهشی، در زمینه اقدامات و نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی خود نیز به این شورا گزارش ارائه نمی کنند.
دبیر کل شورای عالی عتف از طرح این شورا برای تشویق و تنبیه دستگاه ها به منظور رعایت هرچه بیشتر قوانین موجود خبر داد.
وی اضافه کرد: اخیرا با طرح این مسئله در شورای عالی عتف، قرار شد دستگاه هایی که اهتمام لازم در ثبت امور پژوهشی خود در سامانه سمات را ندارند و بالعکس، برای تجدید نظر در اختصاص بودجه پژوهشی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی معرفی شوند.
احمدی اظهارکرد: پس از مرحله ثبت امور پژوهشی از سوی دستگاه ها در سامانه سمات، مرحله آنالیز و بررسی داده ها به عنوان مرحله دوم کار محسوب می شود که البته مطابق با قانون برنامه ششم توسعه، رعایت این اصل از سوی تمام دستگاه ها و سازمان ها و نهادها در کشور الزامی است.
اما احمدی در ادامه اذعان داشت: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از مراکز پژوهشی خارج از دولت و وابسته به سایر قوا از جمله مرکز پژوهش های مجلس یا قوه قضائیه طرح های پژوهشی خود را در سامانه سمات ثبت نمی کنند.
وی تاکید کرد: تمام دستگاه ها باید به منظور کمک به ایجاد یک مدیریت واحد و منسجم و همچنین هم افزایی در حوزه پژوهش کشور نحوه هزینه کرد پژوهشی خود را به شورای عتف گزارش و امور پژوهشی خود را در سامانه سمات به ثبت برسانند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: پس از این که طرح های پژوهشی از سوی تمام مراکز پژوهشی دستگاه ها در سامانه سمات ثبت شود به طور حتم عناوین ثبت شده به منظور جلوگیری از تکرار و موازی کاری مورد تجزیه و تحلیل، بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که برای جلوگیری از هرگونه موازی کاری و هدررفت بودجه ضمن ملزم کردن تمامی دستگاه های اجرایی قوای سه گانه در ثبت امور پژوهشی خود در سامانه سمات و همچنین ارائه گزارش به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، این شورا را در ساماندهی بهتر بخش پژوهش در کشور یاری نماید.
وی همچنین در خصوص این که در حال حاضر بین عرضه و تقاضا در حوزه پژوهش ارتباط لازم برقرار نیست و این حوزه نیز با مشکل جدی مواجه است، به راه اندازی سامانه ای تحت عنوان سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) اشاره کرد و گفت: این سامانه محیطی است که بین درخواست کنندگان و عرضه کنندگان پژوهش در کشور پیوند برقرار می سازد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش در واقع ایجاد پیوند میان پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی با نیازهای پژوهشی سازمان ها و نهادها تمام بخش های حاکمیتی است و پشتیبانی از عرضه و تقاضا در حقیقت به واسطه این پایگاه روزآمد و جامع انجام می شود.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که سامانه ساعت در حال حاضر فعال و مقداری عرضه و تقاضای پژوهشی نیز در آن بارگزاری شده است، اظهار امیدواری کرد با اقداماتی که در دست انجام است و همکاری تمامی دستگاه های زیرمجموعه قوای سه گانه نابسامانی در حوزه پژوهش مرتفع شود.