پایگاه خبری فانوس | خبری تحلیلی اجتماعی فرهنگی سیاسی | رئیس پیشین انستیتو پاستور ایران درگذشت

رئیس پیشین انستیتو پاستور ایران درگذشت

سرویس فرهنگی و هنری - دکتر منصور شمسا، رییس انستیتو پاستور ایران در سال 1358 و از محققان برجسته کشور در زمینه طاعون و آبله به رحمت ایزدی پیوست .

به گزارش فانوس به نقل از ایرنا، دکتر شمسا در سال 1301 به دنیا آمد و از سال 1328 به طور غیررسمی و از سال 1334 به طوررسمی به عنوان پزشک و متخصص اپیدمیولوژی به استخدام انستیتو پاستور ایران درآمد. شمسا دروس تکمیلی بهداشت را به مدت یکسال در انستیتو پاستور فرانسه گذراند.
وی در سال 1334 به مطالعه تب راجعه در افقانستان پرداخت. در سال 1347 به ریاست بخش اپیدمیولوژی و مسئول تحقیقات طاعون منصوب شد. درسال 1348 به عنوان کارشناس سازمان بهداشت جهانی در کنترل طاعون اندونزی مشارکت داشت.
مطالعات وسیع شمسا و همکارانشان در سال 1348 و 1349 در مورد بیماری تولارمی، باعث اولین گزارش این بیماری در شمال غرب و شرق کشور در دام های اهلی و حیات وحش شد.
در این مطالعه بیش از 4500پستاندار وحشی و 200گوسفند و گاو در 47نقطه کشور جستجوی رد عامل تولارمی مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه به شناسایی هر چه بیشتر پراکندگی پستانداران وحشی در کشور به عنوان مخزن بسیاری از بیماری های عفونی مشترک دام و انسان، کمک شایانی کرد.
شمسا در سال 1350 در برنامه ریشه کنی آبله در کشور پاکستان به عنوان مشاور اپیدمیولوژی شرکت داشت.
وی در سال 1358 رییس انستیتو پاستور ایران شد و تا سال 1368 در کنار مرحوم دکتر شادپور ، دکتر پیله رودی، دکتر ملک فضلی در ستاد گسترش شبکه های بهداشت در زمینه مبارزه با بیماری های واگیردار ادامه خدمت کرد. وی روز پنجشنبه 11 شهریور بدرود حیات گفت.