پایگاه خبری فانوس | خبری تحلیلی اجتماعی فرهنگی سیاسی | از " تیر خلاصی" که اعتماد انتخاب کرد تا " پافشاری دولتی ها بر وضع موجود" جوان + عکس

تیتر نخست روزنامه های امروز

از " تیر خلاصی" که اعتماد انتخاب کرد تا " پافشاری دولتی ها بر وضع موجود" جوان + عکس

سرویس فرهنگی و هنری - صفحه اول روزنامه های امروز (شنبه) بدون استثنا به آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داشت. روزنامه ها بنا به گرایش سیاسی و تخصصی خود تیترهایی بر آمده ازفضای پرتنش سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم انتخاب کرده اند.

لینک سریع

#

تبلیغات