پایگاه خبری فانوس | خبری تحلیلی اجتماعی فرهنگی سیاسی | انتشار برجسته ترین افسانه های تاتارستان به زبان فارسی

انتشار برجسته ترین افسانه های تاتارستان به زبان فارسی

سرویس فرهنگی و هنری - جمهوری تاتارستان کتابی از برجسته ترین افسانه ها و نوشته های اساطیری این سرزمین را به زبان فارسی چاپ و منتشر کرد.