پایگاه اطلاع رسانی فانوس | مصدومان چهارشنبه سوری+ تصاویر

مصدومان چهارشنبه سوری+ تصاویر

سرویس اجتماعی - مصدومان چهارشنبه آخر سال در بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری تهران تحت درمان قرار گرفتند.

لینک سریع

#

تبلیغات