پایگاه خبری فانوس | خبری تحلیلی اجتماعی فرهنگی سیاسی | اتفاق عجیب در برنامه زنده فرمول یک علی ضیا+ فیلم ها

اتفاق عجیب در برنامه زنده فرمول یک علی ضیا+ فیلم ها

سرویس فرهنگی و هنری - اتفاق عجیب در برنامه زنده فرمول یک علی ضیا. داوطلب شکستن رکورد گینس تشنج کرد! او که باید بیش از چهار دقیقه و سی ثانیه در زیر آب دوام می‌آورد به طور ناگهانی تشنج کرد.

صحبت‌های داوطلب شکستن رکورد گینس پس از تشنج در برنامه علی ضیا