پایگاه اطلاع رسانی فانوس | خواندن نماز قضا به نیت بروسلی!+ عکس

خواندن نماز قضا به نیت بروسلی!+ عکس

سرویس ورزشی - یک روحانی می گوید که دوست او تا مدت ها برای بروسلی که او را صمیمانه دوست داشته، نماز قضا می خوانده است.

لینک سریع

#

تبلیغات