پایگاه اطلاع رسانی فانوس | در جستجوی ماهی‎+ تصاویر

در جستجوی ماهی‎+ تصاویر

سرویس چند رسانه ای - سرمای زودرس، کاهش بی سابقه دمای آب دریا، یخبندان و کاهش طولانی مدت دمای هوا، کاهش محسوسی در صید صیادان گیلانی ایجاد کرده به گونه ای که در هر صید تعداد ماهیان صید شده از تعداد انگشتان دست هم کمتر است.

لینک سریع

#

تبلیغات