پایگاه اطلاع رسانی فانوس | رونمایی از نخستین تانک پیشرفته ایرانی+ فیلم

رونمایی از نخستین تانک پیشرفته ایرانی+ فیلم

سرویس سیاسی - کرار، نخستین تانک پیشرفته ایرانی رونمایی شد.

 

لینک سریع

#

تبلیغات