پایگاه اطلاع رسانی فانوس | مسابقه اسکی قهرمانی ۲۰۱۷ در افغانستان+ تصاویر

مسابقه اسکی قهرمانی ۲۰۱۷ در افغانستان+ تصاویر

سرویس ورزشی - مسابقه اسکی قهرمانی ۲۰۱۷ از طرف شرکت مخابراتی اتصالات در بامیان برگزار شد.

لینک سریع

#

تبلیغات