پایگاه اطلاع رسانی فانوس | تست ترمز ABS اتوبوس شهری روی محلول آب صابون+ فیلم

تست ترمز ABS اتوبوس شهری روی محلول آب صابون+ فیلم

سرویس چند رسانه ای - فیلم زیر از تست ترمز ABS اتوبوس شهری روی محلول آب صابون به ثبت رسیده است.

 

لینک سریع

#

تبلیغات