پایگاه اطلاع رسانی فانوس | مراحل تولید سیگار برگ کوبایی+ تصاویر

مراحل تولید سیگار برگ کوبایی+ تصاویر

سرویس چند رسانه ای - به بهانه برگزاری جشنواره سیگار هابانوس در کوبا، در این گزارش نگاهی داریم به فرآیند تولید سیگار کوبایی ازمزرعه تا کارخانه.

لینک سریع

#

تبلیغات