پایگاه اطلاع رسانی فانوس | هنگامی که مارلون براندو از پذیرش جایزه اسکار خودداری کرد+ فیلم

هنگامی که مارلون براندو از پذیرش جایزه اسکار خودداری کرد+ فیلم

سرویس چند رسانه ای - در جریان برگزاری اسکار سال 1973 مارلون براندو از پذیرش جایزه اسکار خودداری کرد.

 

لینک سریع

#

تبلیغات