پایگاه اطلاع رسانی فانوس | لباس عجیب گوهرخیراندیش در یک مراسم تبلیغاتی+عکس