پایگاه اطلاع رسانی فانوس | فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا+ تصاویر

فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا+ تصاویر

سرویس چند رسانه ای - فوران گدازه های مذاب از دهانه آتشفشان کوه اتنا در سیسیل ایتالیا، صحنه های زیبایی را رقم زده است.