پایگاه اطلاع رسانی فانوس | خط تولید بنز در آلمان+ فیلم