پایگاه خبری فانوس | خبری تحلیلی اجتماعی فرهنگی سیاسی | خشکسالی و قحطی بی سابقه در سومالی+ تصاویر

خشکسالی و قحطی بی سابقه در سومالی+ تصاویر

سرویس چند رسانه ای - شاخ آفریقا با خشکسالی شدیدی مواجه شده که زندگی تقریبا نیمی از این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.

لینک سریع

#

تبلیغات