پایگاه اطلاع رسانی فانوس | شهر یخی‎+ تصاویر

شهر یخی‎+ تصاویر

سرویس چند رسانه ای - جان اریک ویدر، عکاس ایسلندی تصاویر زیبایی از چشم انداز قطبی سرزمین گرینلند تهیه کرده است.