پایگاه اطلاع رسانی فانوس | گردشگری که از لحظه مرگش فیلم گرفت!

گردشگری که از لحظه مرگش فیلم گرفت!

سرویس چند رسانه ای - گردشگری که با هلی کوپتر پرواز می کرد هیچ وقت فکر نمی کرد که دارد آخرین لحظات عمرش را فیلمبرداری می کند.

 

لینک سریع

#

تبلیغات