پایگاه اطلاع رسانی فانوس | پارک 7 بعدی در ژاپن+ فیلم

پارک 7 بعدی در ژاپن+ فیلم

سرویس چند رسانه ای - تصور کنید در یک پارک 7 بعدی قرار دارید، پارکی که طبیعت آن به شکل باورنکردنی واقعی به نظر می رسد و شما واقعا فکر می کنید حیوانات را در کنار خود دارید یا وقتی روی یخ های قطب قدم می گذارید آنها را در حال آب شدن می بینید. در این پارک شما می توانید حیوانات را لمس کنید، احساس کنید و بو کنید.

 

لینک سریع

#

تبلیغات