پایگاه اطلاع رسانی فانوس | روزنامه وطن امروز مجرم شناخته نشد

دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات:

روزنامه وطن امروز مجرم شناخته نشد

سرویس فرهنگی و هنری - روزنامه وطن امروز با سه عنوان اتهامی مجرم شناخته نشد.

به گزارش فانوس دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات همچنین گفت: پرونده نشریه گسترش صنعت به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع مورد بررسی قرار گرفت که با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

علی اکبر کسائیان افزود: اتهام دوم این نشریه انتشار جزئیات جلسه دادگاه قبل از صدور رای بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.ضمناهیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در خصوص روزنامه وطن امروز، گفت: روزنامه وطن امروز به اتهام تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی با اشاره به اتهام دوم این روزنامه، افزود: اتهام دوم نشر مطالب خلاف واقع بود که موضوع شکایت سازمان بهزیستی بود که به اتفاقا آرا مجرم شناخته نشد.اتهام سوم افترا و با موضوع شکایت وکیل مهدی هاشمی بود که به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.

کسائیان تصریح کرد: این پرونده ها در شعبه 6دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی شقاقی مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/