پایگاه خبری فانوس | خبری تحلیلی اجتماعی فرهنگی سیاسی | فرود اضطراری خلبان بالگرد برای پرسیدن آدرس!+ فیلم

فرود اضطراری خلبان بالگرد برای پرسیدن آدرس!+ فیلم

سرویس چند رسانه ای - خلبان بالگرد نظامی قزاقستانی که مسیرش را گم کرده بود مجبور به فرود اضطراری در جاده شد و از راننده یک کامیون آدرس پرسید.

 

لینک سریع

#

تبلیغات