پایگاه اطلاع رسانی فانوس | خوشحالی مردم خنج از پر آبی دریاچه فصلی+فیلم