پایگاه اطلاع رسانی فانوس | عاقبت قمه کشی در بیمارستان امام حسین /انتشار برای اولین بار+فیلم