پایگاه اطلاع رسانی فانوس | عاقبت قمه کشی در بیمارستان امام حسین /انتشار برای اولین بار+فیلم

عاقبت قمه کشی در بیمارستان امام حسین /انتشار برای اولین بار+فیلم

سرویس چند رسانه ای - این 15 نفر به دلیل بر هم زدن نظم عمومی، عربده کشی و قمه کشی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

 

 

لینک سریع

#

تبلیغات