پایگاه اطلاع رسانی فانوس | رسم غلط تیراندازی ازنگاه بزرگان طوایف+فیلم