پایگاه اطلاع رسانی فانوس | پهبادهای غیر مجاز را با عقاب شکار کنید

ابتکار پلیس هلند برای شکار پهبادهای غیر مجاز

پهبادهای غیر مجاز را با عقاب شکار کنید

سرویس چند رسانه ای - به گفته مقامات پلیس هلند، تحقیقات زیادی از سال 2015 در زمینه استخدام عقاب ها صورت گرفته و نتایج این تحقیقات نشان می دهد که این شیوه بهترین راه برای ساقط کردن پهپادهای غیرمجاز در آسمان بوده است.

در این فیلیم می بینید که عقاب‌های دست آموز پلیس هلند با دقت و چابکی مشغول پایین کشیدن پهبادها هستند. حال نیروی امنیتی هلند با قرار دادن تعدادی از این عقاب‌ها درمحل‌های پرتردد مانند فرودگاه‌ها، سعی در افزایش امنیت هوایی و جلوگیری از نفوذ پهپادهای جاسوسی به این مناطق را دارد. 

 

لینک سریع

#

تبلیغات