پایگاه خبری فانوس | خبری تحلیلی اجتماعی فرهنگی سیاسی | سند صادره از سوی ناجا برای اثبات مالکیت خودرو کافی است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

سند صادره از سوی ناجا برای اثبات مالکیت خودرو کافی است

سرویس چند رسانه ای - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: سندی که پلیس برای خودروهای صادر می‌کند برای اثبات مالکیت در محاکم قضایی کافی است. دکتر محمدعلی پورمختار گفت: بر اساس قوانین موجود برای نقل وانتقال سند خودرو الزامی به حضور در دفترخانه ثبت اسناد نیست.

 

 

لینک سریع

#

تبلیغات