پایگاه اطلاع رسانی فانوس | وقتی که خانه بوی مادر ندارد

آرزوهای کودکی که مادری شاغل دارد

وقتی که خانه بوی مادر ندارد

سرویس اجتماعی - خانه به وجود مادر گرم است . خانه به مهر مادری، امن ترین پناهگاه جهان است. خانه با مادر معنا می گیرد و دریغ وقتی جایگاه مادری به تاراج می رود . انشای زیر ، برگی از دفتر کودکی 9 ساله است که مادرش صبح ها پیش از بیدار شدن او به سر کار می رود و شب ها ، کمی پیش از ساعت خواب به خانه بازمی‌گردد.

لینک سریع

#

تبلیغات